THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nga cung cấp hơn 98% lượng cá minh thái nhập khẩu cho Hàn Quốc

Nga cung cấp hơn 98% lượng cá minh thái nhập khẩu cho Hàn Quốc


(vasep.com.vn) Theo Union Forsea Corp., lượng cá minh thái đông lạnh nhập khẩu vào Hàn Quốc trong tháng 2/2023 là 18,9 tấn, giảm 25% so với 25,4 tấn cùng kỳ năm ngoái và khối lượng nhập khẩu lũy kế là 32,2 tấn, giảm 28% so với 44,8 tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Giá trị nhập khẩu trong tháng 2 là 19,8 triệu USD, giảm 24% so với 35,9 triệu USD của cùng tháng năm trước.

Nga cung cấp hơn 98 lượng cá minh thái nhập khẩu cho Hàn Quốc

Trong 2 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc đã NK 31.811 tấn cá minh thái đông lạnh  từ Nga, 286 tấn – từ Mỹ và 117 tấn từ Canada Trung Quốc và Nhật Bản .

Giá trung bình nhập khẩu cao nhất là 1,66 USD/kg tại Mỹ, 1,05 USD/kg tại Nga, 1,21 USD/kg tại Canada và trung bình nhập khẩu chung là 1,05 USD/kg, tăng 2% so với mức 1,02 USD/kg cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: fishretail.ruNguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán