THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nga phê duyệt hạn ngạch khu vực Viễn Đông năm 2023

Nga phê duyệt hạn ngạch khu vực Viễn Đông năm 2023


(vasep.com.vn) Trong “Lệnh số 707” ban hành ngày 5/12/2022, Cơ quan thủy sản Liên bang Nga thiết lập hạn ngạch đánh bắt cá minh thái, cá tuyết, cá trích và cua trong khu vực Viễn Đông cho năm 2023. Cơ quan quản lý nghề cá Nga ( Rosrybolovstvo) đã thiết lập tổng mức đánh bắt cho phép (TAC) đối với cá minh thái ở khu vực Biển Tây Bering là 473.892 tấn, cá minh thái ở tiểu vùng Biển Bắc Okhotsk là 289.600 tấn và tiểu khu Tây Kamchatka là 294.125 tấn.

Hạn ngạch cá minh thái trong tiểu khu Kamchatka-Kuril được phê duyệt là 227.728 tấn và 101.440 tấn trong tiểu khu Đông Sakhalin. Hạn ngạch cá minh thái cho tiểu vùng Karaginsky là 60.613 tấn, 69.620 tấn trong tiểu vùng Petropavlovsk-Komandorsk và 26.682 tấn trong tiểu vùng Primorie.

Hạn ngạch đối với cá minh thái ở tiểu vùng Nam Kuril là 123.630 tấn và 86.935 tấn ở tiểu vùng Bắc Kuril. Hạn ngạch đối với cá trích Thái Bình Dương được đặt ở mức 267.871 tấn đối với tiểu vùng Biển Bắc Okhotsk, 36.894 tấn đối với tiểu vùng Karaginsky và 32.238 tấn đối với tiểu vùng Tây Kamchatka. Hạn ngạch cá tuyết cho khu vực Biển Tây Bering được ấn định là 79.300 tấn, vùng Karaginsky là 16.487 tấn và vùng Petropavlovsk-Komandorsk là 13.478 tấn. Hạn ngạch cho cua tiểu vùng Tây Kamchatka được ấn định là 6.755 tấn.

Đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp Nga đã ban hành Lệnh số 648, ngày 30/ 9/2022, quy định tổng mức TAC cho năm 2023.

TAC cá minh thái cho khu vực Biển Tây Bering được đặt ở mức 612.000 tấn, tăng từ 409.700 tấn vào năm 2022. TAC cho cá minh thái ở Biển Bắc Okhotsk và các tiểu vùng Tây Kamchatka được đặt ở mức 322.900 tấn mỗi khu vực, giảm từ 344.200 tấn cho cả hai tiểu khu.

Chú thích ảnh

TAC cá minh thái ở tiểu khu Kamchatka-Kuril đã được phê duyệt ở mức 251.200 tấn, giảm từ 267.600 tấn và ở mức 109.600 tấn ở tiểu khu Đông Sakhalin, giảm từ 122.700 tấn. TAC cá minh thái cho tiểu vùng Karaginsky được ấn định ở mức 60.700 tấn, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. TAC ở  ở tiểu vùng Petropavlovsk-Komandorsk là 75.400 tấn, tăng 74.800 tấn, tiểu khu Primorie là 26.700 tấn, tăng 20.700 tấn.

TAC cho cá minh thái ở tiểu vùng Nam Kuril được đặt ở mức 135.300 tấn, tăng nhẹ so với 2022 và ở mức 94.100 tấn ở tiểu vùng Bắc Kuril. TAC cho cá trích Thái Bình Dương ở vùng biển phía Bắc Okhotsk là 290.000 tấn, giảm so với 310.000 tấn trong 2022; ở mức 36.900 tấn tại tiểu vùng Karaginsky, giảm từ 39.500 tấn; và ở mức 32.300 tấn, giảm từ 43.000 tấn đối với tiểu khu Tây Kamchatka.

TAC cá tuyết cho khu vực Biển Tây Bering được đặt ở mức 84.500 tấn, giảm từ 90.000 tấn vào năm 2022, trong khi tiểu vùng Karaginsky ở mức 18.100 tấn, giảm từ 19.100 tấn. TAC cá tuyết của tiểu vùng Petropavlovsk-Komandorsk là 14.900 tấn, tăng từ 13.400 tấn trong năm nay. Tại tiểu khu Tây Kamchatka, TAC cho cua Kamchatka được đặt ở mức 13.608 tấn, tăng so với 11.883 tấn trong năm nay.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews) 

 Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán