THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nhận 170 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, Seaprodex (SEA) báo lãi cả năm 213 tỷ đồng

Nhận 170 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, Seaprodex (SEA) báo lãi cả năm 213 tỷ đồng


Trong năm 2022 Seaprodex (SEA) nhận 53 tỷ đồng doanh thu tài chính chủ yếu từ thu lãi tiền gửi, và 170 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết.

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex – mã chứng khoán SEA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2022.

Báo cáo ghi nhận tính riêng quý 4 cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 231 tỷ đồng, giảm 21,3% so với quý 4/2021. Tuy vậy tỷ lệ giảm chi phí vốn sâu hơn, đến 25,4% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lại tăng 17,5% lên 33 tỷ đồng.

Trong quý Seaprodex nhận về gần 47 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết là nguồn thu lớn. Doanh thu tài chính giảm 4 tỷ đồng về mức 13 tỷ đồng còn chi phí tài chính tăng gần gấp 5 lần lên hơn 10 tỷ đng.

Trừ các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì quý 4 Seaprodex vẫn còn lãi trước thuế 46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, vẫn giảm 8,7% so với số lãi gần 53 tỷ đồng đạt được quý 4/2021.
Nhận 170 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, Seaprodex (SEA) báo lãi cả năm 213 tỷ đồng

Lũy kế năm 2022 doanh thu Seaprodex đạt 982 tỷ đồng, giảm 2,6% so với doanh thu hơn nghìn tỷ đồng đạt được năm 2021. Tuy vậy chi phí vốn giảm sâu khiến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng khoảng 27% lên 133 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 170 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Báo cáo ghi nhận tiền và tương đương tiền đến 31/12/2022 còn gần 46 tỷ đồng – trong khi đầu năm có 1.374 tỷ đồng. Con số giảm sút là 1.355 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Trong khi đó các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tăng từ gần 400 tỷ đồng đầu năm lên gần 600 tỷ đồng – giúp công ty có khoản doanh thu tài chính xấp xỉ 50 tỷ đồng là thu lãi tiền gửi cả năm.

Những yếu tố chính trên khiến dù doanh thu giảm nhưng Seaprodex vẫn lãi sau thuế 213 tỷ đồng, tăng trưởng được 5,4% so với số lãi 202 tỷ đồng đạt được năm 2021.
Nhận 170 tỷ đồng lãi từ liên doanh liên kết, Seaprodex (SEA) báo lãi cả năm 213 tỷ đồng

Bảo Ngọc (Theo Người quan sát)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán