THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nhập khẩu cá minh thái của Hàn Quốc giảm 78% trong tháng 4/2023

Nhập khẩu cá minh thái của Hàn Quốc giảm 78% trong tháng 4/2023


(vasep.com.vn) Tháng 4/2023, nhập khẩu cá minh thái của Hàn Quốc đạt 12.640 tấn, giảm 78% so với 57.518 tấn của cùng kỳ năm 2022.

Chú thích ảnh

Tính tới tháng 4 năm nay, khối lượng NK mặt hàng này vào Hàn Quốc đạt 65.531 tấn, giảm 53% từ 140.670 tấn của cùng kỳ năm trước đó.

Trong 4 tháng đầu năm nay, 64.214 tấn cá minh thái đông lạnh được NK từ Nga, chiếm 98% tổng lượng NK. Tiếp đó 1.200 tấn được NK từ Mỹ và 117 tấn NK từ Canada.

Giá NK trung bình đạt cao nhất 1,58 USD/kg từ Mỹ, 1,08 USD/kg đối với cá minh thái NK từ Nga và 1,21 USD/kg với cá NK từ Canada. Giá NK trung bình đạt 1,31 USD/kg, tăng 22% so với 1,08 USD/kg của cùng kỳ năm trước đó.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán