THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

NOAA kéo dài thời hạn đánh giá việc tuân thủ yêu cầu khai thác không chủ đích động vật có vú


(vasep.com.vn) Cơ quan nghề cá thuộc Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA Fisheries) đã gia hạn thời hạn để đánh giá các đơn đăng ký từ các quốc gia đang tìm cách chứng minh các hoạt động đánh bắt của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ đối với việc đánh bắt không chủ đích động vật có vú ở biển.

Các quốc gia muốn xuất các sản phẩm hải sản đánh bắt tự nhiên đến Mỹ cần có kết quả so sánh đối với các hoạt động đánh bắt thương mại. Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú ở Biển (MMPA) yêu cầu các ngư trường bên ngoài Mỹ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ về bảo tồn các loài động vật có vú ở biển.

Trước đây, quốc gia vi phạm MMPA đã bị Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra lệnh cấm nhập khẩu. Vào tháng 12/2022, New Zealand bị áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với 9 loài hải sản – cá hồng, terakihi, cá nhám mèo, trevally, warehou, hoki, barracouta, mullet và gurnard có nguồn gốc từ quần thể đa loài Bờ Tây Đảo Bắc của New Zealand. 

Chú thích ảnh

Trước đây, quốc gia vi phạm MMPA đã bị Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra lệnh cấm nhập khẩu.

NOAA Fisheries hiện đang xem xét các đơn đăng ký từ hơn 130 quốc gia đại diện cho hơn 2.500 nghề cá. Cơ quan này cho biết họ cần thêm thời gian để xem xét các đơn đăng ký từ các quốc gia đang tìm kiếm các phát hiện so sánh đối với nghề cá thương mại.

NOAA Fisheries cần thêm thời gian để xem xét và đánh giá, trao đổi với các quốc gia, đưa ra quyết định cuối cùng và thông báo cho các quốc gia về những phát hiện của mình. Các quốc gia sẽ có thời hạn đến ngày 31/12/2023 để nhận được kết quả so sánh đối với các hoạt động đánh bắt cá thương mại của họ nhằm xuất khẩu cá và các sản phẩm từ cá sang Mỹ.

NOAA Fisheries không yêu cầu thêm thủ tục gì đối với các quốc gia đã nộp đơn đăng ký. Cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại quốc tế của mình để đảm bảo họ tuân thủ các điều khoản nhập khẩu theo MMPA. 

Thùy Linh (Theo seafoodsource) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán