THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nuôi trồng thủy sản cần đầu tư 55 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu năm 2050

Nuôi trồng thủy sản cần đầu tư 55 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu năm 2050


(vasep.com.vn) Nuôi trồng thủy sản sẽ không đáp ứng được nhu cầu vào năm 2050 trừ khi được đầu tư 55 tỷ USD để tái tạo.

Planet Tracker cho biết đến 2050, thuỷ sản nuôi trồng sẽ không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng khoảng 20%, tương đương 50 triệu tấn nếu không áp dụng các biện pháp tái tạo.

Nuôi trồng thủy sản tái sinh liên quan đến việc nuôi trồng các loài hoặc hệ thống loài tạo ra lợi ích ròng cho hệ sinh thái của chúng. Ví dụ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ có thể lọc nước, trong khi rong biển kết hợp có thể cô lập carbon. Nuôi trồng thuỷ sản tái sinh mang lại nhiều lợi ích so với các hệ thống độc canh truyền thống. 

Chú thích ảnh

Nuôi trồng thuỷ sản tái sinh mang lại nhiều lợi ích so với các hệ thống độc canh truyền thống. 

Cách làm này có thể giúp tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản thêm 45 triệu tấn vào năm 2050, trong khi các giải pháp công nghệ như nuôi trồng ngoài khơi hoặc bể nuôi trên đất liền sẽ chỉ tăng sản lượng thêm 5 triệu tấn ròng. Việc chuyển sang nuôi ghép tái tạo sẽ chỉ tiêu tốn tổng cộng 55 tỷ đô la, một mức giá mà các công ty thủy sản lớn có thể chi trả.

Ông cho biết thêm, các hệ thống độc canh là nguyên nhân chính dẫn đến mất đa dạng sinh học. Sản xuất thủy sản không bền vững sẽ không đáp ứng được nhu cầu thế giới vào năm 2050. Tuy nhiên, chuyển sang nuôi ghép tái tạo có thể xây dựng một ngành nuôi trồng thủy sản có khả năng phục hồi, năng suất cao và bền vững với môi trường.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán