THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nuôi trồng thủy sản toàn cầu dự kiến tăng trưởng chậm lại

Nuôi trồng thủy sản toàn cầu dự kiến tăng trưởng chậm lại


(vasep.com.vn) Mặc dù sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn cầu được dự báo sẽ tăng 20 triệu tấn trong thập kỷ tới, nhưng điều này tương đương với mức giảm 40% so với mức tăng 33 triệu tấn trong 10 năm trước.

Theo dự đoán Triển vọng Nông nghiệp 2023-2032, tổng sản lượng thuỷ sản toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 202 triệu tấn mỗi năm vào năm 2032, tăng từ 181 triệu tấn trong giai đoạn 2020-2022. 96% mức tăng trưởng bổ sung đó sẽ là do tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản, dự kiến đạt 111 triệu tấn mỗi năm vào năm 2032.

Dự đoán này thể hiện mức giảm so với mức tăng 33 triệu tấn trong 10 năm trước. Theo báo cáo, điều này là do Trung Quốc, nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ giảm đáng kể tốc độ tăng trưởng, phần lớn là do các quy định nhằm tăng tính bền vững của ngành.

Chú thích ảnh

Tổng sản lượng thuỷ sản toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 202 triệu tấn mỗi năm vào năm 2032

Xét về loài, tỷ lệ cá chép – nhóm loài cá nuôi được sản xuất nhiều nhất – dự kiến sẽ giảm trong giai đoạn này. Trong khi đó, tỷ trọng tôm sú dự kiến sẽ tăng lên, tỷ trọng cá rô phi và cá hồi nhìn chung sẽ vẫn ổn định.

Theo báo cáo, những thách thức lớn nhất đối với nuôi trồng thủy sản sẽ là những thay đổi do khí hậu gây ra về nhiệt độ, lượng mưa, axit hóa đại dương, tỷ lệ và mức độ thiếu oxy và mực nước biển dâng….

Thuỳ Linh (Theo fishsite)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán