M5 series / 300 mm

Cùng với máy dò kim loại, Anritsu cung cấp hàng loạt chi tiết lựa chọn thêm theo nhu cầu của khách hàng.

  1. Máy in: In các thông số như ngày tháng, tổng sản phẩm đã dò, số sản phẩm lẫn kim loại, lịch sử vận hành máy, thời điểm kiểm tra máy, v.v (bản in là tài liệu quan trọng của HACCP và chứng minh sự sử dụng máy với khách mua thủy sản).
  2. Đèn và còi báo kim loại: Hú còi và phát đèn tín hiệu khi phát hiện ra kim loại để công nhân chú ý.
  3. Rejector: Lắp sau máy dò kim loại để tự động loại sản phẩm lẫn kim loại. Sử dụng thiết bị này không phải dừng băng tải, tăng năng suất, ổn định và tránh sai sót do công nhân có thể gây ra.
Model Chiều cao khung dò Chiều rộng khung dò Chiều rộng băng tải
KDB3005AHW
50 mm
300 mm
230 mm
KDB3008AHW
80 mm
300 mm
230 mm
KDB3012AHW
120 mm
300 mm
230 mm
KDB3015AHW
150 mm
300 mm
230 mm
KDB3018AHW
180 mm
300 mm
230 mm
KDB3005AHF
50 mm
300 mm
230 mm
KDB3008AHF
80 mm
300 mm
230 mm
KDB3012AHF
120 mm
300 mm
230 mm
KDB3015AHF
150 mm
300 mm
230 mm
KDB3018AHF
180 mm
300 mm
230 mm
*AHW type: IP66 compliance
*AHF type: IP30 compliance