THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Seychelles thông qua khung pháp lý để kiểm soát nghề cá

Seychelles thông qua khung pháp lý để kiểm soát nghề cá


(vasep.com.vn) Nghề cá đóng vai trò quan trọng sự phát triển kinh tế xã hội của Seychelles, là nguồn thu ngoại tệ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, hỗ trợ việc làm và sinh kế.

Vì vậy, để bảo vệ nghề cá và tăng cường chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Seychelles đã ký kết Hiến chương của Trung tâm điều phối giám sát và kiểm soát nghề cá SADC (MCSCC).

Chú thích ảnh

Seychelles đã ký kết Hiến chương của Trung tâm điều phối giám sát và kiểm soát nghề cá SADC (MCSCC) nhằm tăng cường chống đánh bắt IUU

SADC đã thông qua Hiến chương vào tháng 8/2017, có hiệu lực vào ngày 8/4/2023. Hiến chương nhằm cung cấp một khung pháp lý để thành lập và vận hành một tổ chức điều phối các biện pháp liên quan đến kiểm soát giám sát nghề cá và giám sát (MCS) trong khu vực SADC.

Theo Hiến chương, sẽ có một cơ quan đăng ký tàu của khu vực, nơi nếu một tàu được cấp phép ở một quốc gia, các quốc gia thành viên khác sẽ nhận được thông tin. Một hệ thống giám sát tàu khu vực (VMS) được dùng để chia sẻ dữ liệu. 

Thuỳ Linh (Theo Seychellesnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán