THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Thủy sản Minh Phú tăng vốn vào hai công ty con

Thủy sản Minh Phú tăng vốn vào hai công ty con


TCDN – Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa thông báo sẽ tăng vốn điều lệ 2 công ty con.

Cụ thể, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ tại 2 công ty con.

Theo nghị quyết này, MPC thông qua tăng vốn điều lệ Công ty Ebisumo Logistics từ 40 triệu Yên lên mức 60 triệu Yên từ nguồn lợi nhuận thu được.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú quyết định tăng vốn điều lệ tại 2 công ty con.
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú quyết định tăng vốn điều lệ tại 2 công ty con.

Đồng thời, HĐQT cũng phê duyệt tăng vốn Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú từ 200 tỷ đồng lên thành 270 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty mẹ. Trong đó, MPC sở hữu 99,833% vốn (269,55 tỷ đồng), còn lại 0,167% (450 triệu đồng) do Tổng Giám đốc Lê Văn Quang sở hữu. 

Công ty Ebisumo Logistics và Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú là 2 trong số 10 công ty con của MPC. Trong đó, Ebisumo Logistics được thành lập tại Nhật Bản. 

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2022, MPC thu về gần 16.426 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế gần 830 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 29% so với năm 2021. Nếu tính lãi sau thuế công ty mẹ, MPC đạt đỉnh lợi nhuận từ khi công bố thông tin năm 2004.

Thu Hằng (theo Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán