THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Thủy sản xuất sang Mỹ phải đăng ký thông tin

Thủy sản xuất sang Mỹ phải đăng ký thông tin

Các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm thủy sản muốn xuất khẩu sang Mỹ phải đăng ký thông tin với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), từ ngày 1/10 đến 31/12.

Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết Luật Hiện đại hóa An toàn vệ sinh thực phẩm của Mỹ (FSMA) mới đây quy định từ ngày 1/10 đến 31/12, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm muốn xuất khẩu sang Mỹ phải đăng ký thông tin với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), định kỳ hai năm/lần. Các nhà cung cấp được miễn phí trong lần đăng ký mới này.

FSMA là bộ luật sửa đổi, bổ sung các quy định an toàn thực phẩm của FDA, nhằm tăng phòng ngừa các mối nguy và bệnh dịch do thực phẩm gây ra, buộc các nhà nhập khẩu có trách nhiệm hơn đối với chất lượng sản phẩm của khách hàng.

Theo VASEP, đăng ký thông tin sản phẩm là bước đầu trong hệ thống quản lý thực phẩm nhập khẩu của FDA. Các doanh nghiệp thủy sản cần lưu ý hoàn thiện thông tin theo đúng quy định mới để tránh gặp khó khăn sau này.

Theo Pháp luật TP HCM

Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán