THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh bắt mực ở 3 đại dương

Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh bắt mực ở 3 đại dương


(vasep.com.vn) Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (MoA) đã yêu cầu tất cả các tàu câu mực Trung Quốc này thực hiện lệnh cấm đánh bắt trong nửa cuối năm 2023.

Lệnh cấm đánh bắt cá áp dụng cho tất cả các tàu câu mực, tàu đánh cá và tàu lưới vây hạng nhẹ treo cờ Trung Quốc hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Năm 2023 sẽ là năm thứ 3 các tàu câu mực của Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên biển. Trong hai năm qua, lệnh cấm đánh bắt cá đã được thực hiện ở Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương. Năm nay, lệnh cấm đánh bắt cá ở Ấn Độ Dương đã được bổ sung.

Từ ngày 1/7-30/9/2023, hoạt động đánh bắt mực sẽ tạm dừng ở vùng biển khơi thuộc Tây Nam Đại Tây Dương trong khoảng 32°S-44°S và 48°T-60°T. Từ ngày 1/9-30/11, tại khu vực East Pacific High Seas trong khoảng 5°B-5°N, 110°T-95°T sẽ tạm ngừng hoạt động

Từ ngày 1/7- 30/9/2023, các vùng biển khơi ở bắc Ấn Độ Dương trong khoảng từ 0°B-22°B đến 55°Đ-70°Đ (ngoại trừ các khu vực thuộc thẩm quyền của Hiệp định Nghề cá Nam Ấn Độ Dương) sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Chú thích ảnh

Lệnh cấm đánh bắt cá áp dụng cho tất cả các tàu câu mực, tàu đánh cá và tàu lưới vây hạng nhẹ treo cờ Trung Quốc hoạt động trong vùng biển quốc tế.

MoA cho biết các biện pháp cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã được thực hiện đầy đủ và hiệu quả trong hai năm qua, với sự tham gia của 70 công ty đánh bắt xa bờ. Khoảng 1.500 chuyến câu mực nên không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Phân tích từ các tổ chức nghiên cứu khoa học có liên quan cho biết, ở Tây Nam Đại Tây Dương và East Pacific High Seas, nơi lệnh cấm được áp dụng, kích thước và sự phát triển tăng trưởng của quần thể mực ống đã được cải thiện đáng kể và sản lượng trên mỗi tàu cá cũng tăng lên khi đánh bắt cho phép.

Cùng với lệnh cấm, MoA yêu cầu Hiệp hội Nghề cá Đại dương Trung Quốc và Trung tâm Dữ liệu Nghề cá Đại dương Trung Quốc tăng cường giám sát và đánh giá nguồn lợi thủy sản, đồng thời chia sẻ thông tin và dữ liệu với các quốc gia và tổ chức nghề cá khu vực khác.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán