THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

VASEP phát hành Sổ tay kiến thức quản trị cho doanh nhân


(vasep.com.vn) Trong Chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn 2045 có giải pháp là bồi dưỡng kiến thức quản trị cho doanh nhân ngành. Cốt lõi trong nghệ thuật quản trị là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nội dung chủ đạo trong văn hóa doanh nghiệp là đạo đức kinh doanh, nay được nhấn mạnh hơn, gọi là đạo đức doanh nhân. Phạm trù đạo đức doanh nhân được mở rộng nội dung trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Đạo đức doanh nhân gánh vác thêm trách nhiệm xã hội (CSR), tạo lập giá trị chung (CSV), xây dựng thương hiệu, hòa nhập phát triển doanh nghiệp bền vững thông qua tham gia các nội dung của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Chú thích ảnh

Sổ tay kiến thức quản trị cho doanh nhân hình thành nhằm nhanh chóng nhất đáp ứng yêu cầu tình hình nêu trên. Cuốn sách được biên soạn bởi TS. Hồ Quốc Lực – Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX VN. Cuốn sách là nỗ lực và tâm huyết của tác giả với kỳ vọng góp phần hoàn thiện hơn kiến thức quản trị cơ bản cho cộng đồng doanh nhân.

Nội dung cuốn sách được tác giả tập hợp, sắp xếp một cách khoa học, cô đọng kiến thức rất dễ theo dõi.

Cuốn sách thực sự là tài liệu hữu ích, có giá trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong tiến trình bươn trải trên thương trường của mình.

Cuốn sách do VASEP phát hành và được đăng tải trên website của VASEP. Người đọc có thể tải sách theo đường link:

https://vasep.com.vn/DATA/files/AnPham/So%20tay%20Kien%20thuc%20Quan%20tri%20cho%20doanh%20nhan.pdf

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán