THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
VASEP và Dự án IPSC tư vấn chuyên sâu về phản biện chính sách cho VPPA

VASEP và Dự án IPSC tư vấn chuyên sâu về phản biện chính sách cho VPPA


(vasep.com.vn) Tiếp nối hoạt động “Hỗ trợ nâng cao năng lực phản biện chính sách” cho các Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp của Việt Nam (BSO), VASEP và Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) đã đến tư vấn cho Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) từ ngày 16-17/05/2023.

Nhằm giúp cho VPPA kịp thời nắm bắt, phản ánh và đưa tiếng nói của các doanh nghiệp thành viên đến các cơ quan xây dựng chính sách, nhóm chuyên gia Vận động chính sách của VASEP và chuyên gia từ các tổ chức uy tín khác đã trao đổi và tìm hiểu hiện trạng hoạt động này của VPPA. Đồng thời, các chuyên gia cũng trao đổi để xác định yêu cầu và mong muốn của Hiệp hội. Từ đó, các chuyên gia đã tư vấn và khuyến nghị cho Hiệp hội về nguồn lực, mạng lưới, quy trình và kỹ năng trong phản biện chính sách, ….

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ quản, hướng đến thúc đẩy thực thi các chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam. Tham gia dự án, VASEP là một trong các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động.

Dự án đặt mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (có dưới 500 lao động toàn thời gian và hai năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong 05 năm vừa qua). Thông tin chi tiết về dự án xin tham khảo: https://main.ipsc.vn/

VASEP và Dự án IPSC tư vấn chuyên sâu về phản biện chính sách cho VPPANguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán