THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Vĩnh Hoàn (VHC) muốn mở rộng diện tích nuôi thêm 80.960 m2 tại An Giang


(ĐTCK) CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC – sàn HOSE) thông qua kế hoạch mua quỹ đất để phục vụ nuôi trồng thủy sản tại tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh

Cụ thể, Vĩnh Hoàn thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại xã Nhơn Mỹ và xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với diện tích 80.960 m2, số tiền chuyển nhượng là gần 15,2 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn (VHC) muốn mở rộng diện tích nuôi thêm 80.960 m2 tại An Giang ảnh 1
Danh sách bất động sản mà Vĩnh Hoàn nhận chuyển nhượng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.484,09 tỷ đồng, giảm 7,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 199,56 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,8% về còn 19,1%.

Trong kỳ, do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 26,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 168,19 tỷ đồng về 474,03 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 93,7%, tương ứng tăng thêm 57,07 tỷ đồng lên 117,95 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 750%, tương ứng tăng thêm 120,53 tỷ đồng lên 136,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 43,2%, tương ứng tăng thêm 66,81 tỷ đồng lên 221,33 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận giảm trong kỳ do sản lượng bán và sản lượng sản xuất giảm, đồng thời chi phí nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng dẫn tới lợi nhuận giảm 56,4% về còn 199,56 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 13.239,42 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.014,58 tỷ đồng, tăng 82,1%.

Trong năm 2022, điểm đáng lưu ý doanh thu tài chính tăng 135,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 263,82 tỷ đồng lên 459,15 tỷ đồng; chi phí tài chính tài chính tăng 271,%, tương ứng tăng thêm 289,16 tỷ đồng lên 395,88 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu ghi nhận lãi tỷ giá đã thực hiện 363,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 80,7 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng chủ yếu do lỗ và dự phòng đầu tư chứng khoán 85,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, lỗ tỷ giá và chi phí tài chính tăng cao.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022, Công ty hoàn thành 125,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu VHC đóng cửa giá tham chiếu 56.000 đồng/cổ phiếu.

Thu Hằng (theo Đầu tư Chứng Khoán)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán