THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu thủy sản của Peru tăng 30% nhờ bùng nổ doanh số thủy sản đóng hộp

Xuất khẩu thủy sản của Peru tăng 30% nhờ bùng nổ doanh số thủy sản đóng hộp


(vasep.com.vn) Theo dữ liệu Bộ sản xuất Peru, Peru đã xuất khẩu khoảng 118.700 tấn sản phẩm thủy sản, trị giá 271,5 triệu USD trong tháng 12/2022, tăng 29,8% về lượng và 25,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021

Chú thích ảnh

Theo cơ quan này, sự gia tăng được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng thủy sản dành cho tiêu dùng trực tiếp của con người (DHC) cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2021, tăng 83,4% về lượng và 38,7% về giá trị, đạt 62.000 tấn trị giá 174 triệu USD.

Trong số thủy sản DHC xuất khẩu tháng 12 của Peru, 82,2% là hàng đông lạnh, 14,3% là hàng đóng hộp và phần còn lại (3,5%) là hàng đã qua xử lý.

Xuất khẩu các sản phẩm đông lạnh tăng 95,3% và 28% so với cùng kỳ 2021 lên 55.400 tấn trị giá 143 triệu USD. Doanh số bán mực và tôm lần lượt đạt 93,7 triệu USD và 13,2 triệu USD trong giai đoạn này.

Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Trung Quốc, chiếm 20,8% tổng doanh số bán sản phẩm đông lạnh, trị giá 29,7 triệu USD. Doanh số bán hàng sang Hàn Quốc chiếm 13,8% tương đương 19,8 triệu USD, Tây Ban Nha chiếm 11,9%, Nhật Bản chiếm 9,3%, Thái Lan (9%) và Mỹ (8,4%).

Đối với các thị trường đích, 20,8% tổng doanh số bán sản phẩm đông lạnh đến từ Trung Quốc (29,7 triệu USD), tiếp theo là doanh số bán hàng sang Hàn Quốc (13,8%, tương đương 19,8 triệu USD), Tây Ban Nha (11,9%), Nhật Bản (9,3%), Thái Lan (9%) và Mỹ (8,4%).

Xuất khẩu các sản phẩm đóng hộp cũng tăng đáng kể 95,5% và 237,7% lên 1.800 tấn trị giá 6,2 triệu USD trong tháng 12, chủ yếu nhờ doanh số bán cá ngừ và cá cơm tăng 4,9 triệu USD và 600.000 USD.

Xuất khẩu sản phẩm đóng hộp sang Anh chiếm 32,9%, tiếp theo là xuất khẩu sang Tây Ban Nha (20,9%), Italia (19,5%), Chile (13,7%), Venezuela (6,4%) và Uruguay (2,8%).

Ngoài ra, xuất khẩu sản phẩm được xử lý đã tăng từ 4.600 tấn trị giá 12 triệu USD lên 4.900 tấn trị giá 24,9 triệu USD.

Mặc dù tổng doanh số bán các sản phẩm dành cho tiêu dùng gián tiếp của con người (IHC) giảm trong tháng 12 về số lượng, nhưng giá trị lại tăng 5,5%, dữ liệu cho thấy. Xuất khẩu dành cho IHC đã giảm 6,1% xuống còn 48.300 tấn trong tháng 12 nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng lên 92,7 triệu đô la trong giai đoạn này. Sản lượng xuất khẩu giảm chủ yếu do doanh số bán bột cá và dầu cá giảm, lần lượt giảm 41% và 38,1% xuống 41.200 tấn và 2.200 tấn trong giai đoạn này.

Các lô hàng bột cá được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, chiếm 80,1% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp theo là Việt Nam (6,1%), Ecuador (5%) và Australia (4%). Về xuất khẩu dầu cá, 51% doanh số bán hàng đến Chile, 19,4% đến Ecuador, 9,3% đến Trung Quốc và 7,2% đến Na Uy. Trong năm 2022, xuất khẩu  đạt tổng cộng 1,75 triệu tấn trị giá 3,97 tỷ USD, giảm 16% về lượng nhưng tăng 10% về giá trị so với cùng kỳ.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán