THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu tôm chân trắng của Indonesia giảm trong nửa đầu năm nay

Xuất khẩu tôm chân trắng của Indonesia giảm trong nửa đầu năm nay


(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm chân trắng nuôi của Indonesia nửa đầu năm nay giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

XK tôm chân trắng của Indonesia sang Mỹ chiếm 68% tổng kim ngạch XK tôm của nước này. Theo NOAA, XK tôm của Indonesia sang Mỹ giảm 41% trong 5 tháng đầu năm nay. XK giảm chủ yếu là do giảm XK các sản phẩm tôm còn vỏ (chiếm 51%).

XK tôm bóc vỏ của Indonesia sang Mỹ giảm 24% trong khi NK sản phẩm này vào Mỹ từ Ấn Độ giảm 41%, Ecuador giảm 21%.

Chú thích ảnh

Xuất khẩu tôm chân trắng nuôi của Indonesia nửa đầu năm nay giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng XK tôm chân trắng của Indonesia trong 2 quý đầu năm nay cũng giảm. Tổng khối lượng XK trong 2 quý đầu năm nay đạt 87.638 tấn, giảm 19% so với năm 2022 và khối lượng thấp nhất kể từ năm 2019 (XK đạt 76.596 tấn).

XK trong quý 1 giảm mạnh hơn quý 2-giảm 23% so với 15%. Tháng 5/2023, sau tháng Ramadhan tăng 5% nhưng tháng 4 và 6 giảm lần lượt 30% và 18%.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán