THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
12% sản phẩm thủy sản bị dán nhãn sai

12% sản phẩm thủy sản bị dán nhãn sai


(vasep.com.vn) Nghiên cứu xác định rằng cứ 10 sản phẩm hải sản được bán tại Australia thì có hơn 1 sản phẩm không đúng với những gì được ghi trên nhãn. Tỷ lệ ghi nhãn sai hải sản và thay thế loài là cao nhất ở các loài cá mập và cá hồng và hải sản nhập khẩu.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá toàn diện nhất về chất lượng và độ chính xác của nhãn đối với 672 sản phẩm hải sản được bán ở Australia, đánh giá sáu nhóm hải sản, bao gồm cá hoki, tôm, cá mập và cá đuối, cá hồng, mực ống, mực nang, và cá ngừ. Mẫu xét nghiệm được lấy từ chợ cá, nhà hàng và siêu thị, bao gồm các sản phẩm đánh bắt trong nước và nhập khẩu cũng như các sản phẩm tươi và đóng gói.

Chú thích ảnh

Nghiên cứu xác định rằng cứ 10 sản phẩm hải sản được bán tại Australia thì có hơn 1 sản phẩm không đúng với những gì được ghi trên nhãn

Thử nghiệm DNA cho thấy 11,8% hải sản được lấy mẫu không khớp với nhãn. Chỉ 1/4 sản phẩm (25,5%) được dán nhãn đúng ở cấp độ loài, trong khi hầu hết các nhãn sử dụng tên phổ biến mơ hồ hoặc thuật ngữ chung chung.

Tỷ lệ thuỷ sản nhập khẩu bị dán nhãn sai là 15%, tỷ lệ sản phẩm thuỷ sản nôi địa dán nhãn sai là 9%. 

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán