THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Ấn Độ đạt được bước tiến về chọn lọc di truyền và nhân giống tôm

Ấn Độ đạt được bước tiến về chọn lọc di truyền và nhân giống tôm


(vasep.com.vn) Tôm nuôi đóng góp tới 70% xuất khẩu tôm của Ấn Độ. Xuất khẩu tôm Ấn Độ ước đạt 42.000 crore (5,1 tỷ USD) và ngành nuôi trồng thủy sản phụ thuộc vào một loại tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương nhập khẩu, được cải thiện về mặt di truyền có tên là Vannamei. Đây cũng là loài đang phổ biến trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nuôi trồng thuỷ sản Ấn Độ có thể giải mã bộ gen của một giống tôm thẻ chân trắng P. indicus. Ấn Độ đã có thể tự cung tự cấp loài này. Dự án nhằm giải quyết sự phụ thuộc vào loại tôm nhập khẩu và thúc đẩy các loài tôm bản địa của Ấn Độ. Loài mới này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia tiên phong trong việc nuôi đàn bố mẹ tôm thẻ chân trắng Ấn Độ lai tạo chọn lọc và cung cấp cho thế giới.

Chú thích ảnh

P. indicus là một loài tiềm năng với sản lượng 3-7 tấn/ha/vụ ở mật độ thả vừa phải, ngay cả trước khi thuần hóa.

P. indicus đã được chứng minh trên toàn quốc rằng P. indicus là một loài tiềm năng với sản lượng 3-7 tấn/ha/vụ ở mật độ thả vừa phải, ngay cả trước khi thuần hóa. Chương trình cải tiến di truyền này có thể dẫn đến mức tăng di truyền từ 4-7% mỗi thế hệ, do đó đảm bảo tăng gấp đôi năng suất và cải thiện hiệu quả chuyển đổi thức ăn cũng như tăng lợi nhuận cho nông dân. Các nhà khoa học cho biết tiềm năng của dòng tôm cải tiến di truyền sẽ được cải thiện dần dần với việc áp dụng các hệ thống canh tác thông minh hiện đại.

Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ-Viện Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ Trung ương (ICAR-CIBA) đã xác định tôm thẻ chân trắng Ấn Độ, P. indicus là loài ưu tiên quốc gia. 

Thuỳ Linh (Theo seafoodmedia)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán