THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nghề cá Mississippi, Louisiana đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm hoạ nghề cá

Nghề cá Mississippi, Louisiana đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm hoạ nghề cá


(vasep.com.vn) Bộ trưởng Thương mại Mỹ thông báo thảm họa đã xảy ra ở nhiều nghề cá của Louisiana và Mississippi vào năm 2020 đủ điều kiện để nhận hỗ trợ cứu trợ. Các tuyên bố bao gồm nghề đánh bắt tôm và hàu Mississippi và nghề đánh bắt cá, hàu và tôm nước mặn Louisiana.

Nghề cá bền vững rất quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Các thảm hoạ nghề cá gây thiệt hại trực tiếp cho cộng đồng địa phương. Những quyết định về thảm họa này cho phép các cộng đồng bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ tài chính để giảm thiểu tác động của thảm họa, khôi phục nghề cá và giúp ngăn ngừa các thảm họa trong tương lai.

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Thương mại Mỹ thông báo thảm họa đã xảy ra ở nhiều nghề cá của Louisiana và Mississippi vào năm 2020 đủ điều kiện để nhận hỗ trợ cứu trợ

Các khoản hỗ trợ đã được Quốc hội cung cấp trong Đạo luật phân bổ hợp nhất năm 2023. Nghề cá có thể đủ điều kiện sẽ nhận hỗ trợ thảm họa từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ.

Các yêu cầu về thảm họa nghề cá được đưa ra trước ngày 29/12/2022. Để được nhận hỗ trợ, các nghề cá phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể theo Đạo luật quản lý và bảo tồn nghề cá Magnuson Stevens hoặc Đạo luật nghề cá liên khu vực tài phán. Cụ thể, phải có sự thất bại trong đánh bắt cá thương mại, hoặc sự gián đoạn nghiêm trọng trong tiếp cận ngư nghiệp hoặc sản lượng đánh bắt có sẵn do nguyên nhân tự nhiên, không xác định hoặc trong một số trường hợp nhất định do con người gây ra.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán