THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
EU và Vương quốc Anh ký thỏa thuận về cơ hội nghề cá năm 2023

EU và Vương quốc Anh ký thỏa thuận về cơ hội nghề cá năm 2023


(vasep.com.vn) EU đã đạt được thỏa thuận với Vương quốc Anh về các cơ hội nghề cá vào năm 2023 đối với nguồn cá được chia sẻ song phương với Vương quốc Anh ở Đông Bắc Đại Tây Dương.

EU và Vương quốc Anh ký thỏa thuận về cơ hội nghề cá năm 2023

Cả hai bên đã hứa sẽ yêu cầu  ICES (Hội đồng Quốc tế về Thăm dò Biển) đánh giá trữ lượng cá vào năm tới, đồng thời sẽ yêu cầu phân tích riêng về quần thể cá thu ngựa phương Tây.  

Thỏa thuận sẽ thúc đẩy quản lý bền vững nguồn cá được quản lý chung trong vùng biển của cả hai bên, đồng thời mang lại sự ổn định và khả năng dự đoán cho các đội tàu và các nhà khai thác. Nó bao gồm hơn 74 nguồn tài nguyên và đảm bảo cơ hộicho đội tàu EU đánh bắt hơn 350.000 tấn với giá trị ước tính 1 tỷ euro dựa trên giá cập cảng đã điều chỉnh theo lạm phát trước đây.

Thỏa thuận này hoàn thành tham vấn hàng năm lần thứ ba về các cơ hội nghề cá giữa EU và Vương quốc Anh theo Hiệp định Hợp tác và Thương mại (PTA). Nó bao gồm tất cả các trữ lượng cá chung và được quản lý chung ở vùng biển của EU và Vương quốc Anh, đặt ra các giới hạn đánh bắt chung (TAC) cho các trữ lượng chung và khả năng tiếp cận nghề cá chung vào năm 2023.

Theo các nguồn tin của EU, “thỏa thuận này dựa trên tư vấn khoa học tốt nhất hiện có về tình trạng trữ lượng cá do Hội đồng Quốc tế về Thăm dò Biển (ICES) cung cấp. Nó tính đến các nguyên tắc quan trọng về tính bền vững và quản lý, chẳng hạn như năng suất bền vững tối đa (MSY) và phương pháp phòng ngừa, vốn là trọng tâm của Chính sách Thủy sản chung của EU.”

Ngoài ra, các bên cam kết trong Ủy ban nghề cá EU-Anh sẽ thực hiện một số lĩnh vực công việc cụ thể để cải thiện việc quản lý bền vững nguồn cá chung trong năm tới, bao gồm đánh giá các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ các quần thể dễ bị tổn thương ở tất cả các vùng biển. Các giới hạn đánh bắt đã thống nhất sẽ được Hội đồng đưa vào Quy định về Cơ hội Nghề cá cho năm 2023 đã được thống nhất về mặt chính trị tại cuộc họp gần đây của Hội đồng Bộ trưởng Nghề cá EU.

Vào năm 2023, các bên sẽ tổ chức tham vấn hàng năm về ba trữ lượng được quản lý chung khác mà tư vấn khoa học không trùng với năm dương lịch, đó là sprat (Biển Bắc và Kênh tiếng Anh) và sand lance (Biển Bắc).

Sau khi Vương quốc Anh rời khỏi EU, hầu hết các nguồn dự trữ trong vùng biển Cộng đồng ở Đông Bắc Đại Tây Dương hiện được chia sẻ với các nước thứ ba, đặc biệt là Vương quốc Anh.

Theo Ủy viên Môi trường và Bảo tồn Virginijus Sinkevičius, “Thỏa thuận hôm nay sẽ mang đến cho ngư dân cơ hội đánh bắt cá và hỗ trợ sinh kế của các cộng đồng ven biển ở cả hai bên Kênh tiếng Anh, Biển Ailen và từ phía bắc. Điều này sẽ thúc đẩy việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật biển chung, đảm bảo an toàn cho ngư dân trong năm tới và đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác hơn nữa với Vương quốc Anh về quản lý nghề cá.” Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán