THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Ấn Độ là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ trong 9 năm qua

Ấn Độ là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ trong 9 năm qua


(vasep.com.vn) Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tôm sang Mỹ vào năm 2022, nhưng khoảng cách vị trí dẫn đầu của nước này trước Ecuador đã bị thu hẹp.

Chú thích ảnh

Ấn Độ đã XK 303.574 tấn tôm sang Mỹ năm 2022, giảm so với năm 2021 (340.892 tấn). Ấn Độ là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ trong 9 năm qua.

Theo sau Ấn Độ là Ecuador, XK 199.813 tấn sang Mỹ năm 2022, tăng từ 183.833 tấn được XK vào năm 2021.

Indonesia đã xuất khẩu 166.954 tấn tôm sang Mỹ năm 2022, tăng từ 160.174 tấn năm 2021.

Nằm trong top 10 là Việt Nam ở vị trí thứ tư trong tổng XK tôm sang Mỹ, XK 68.894 tấn. Thái Lan XK 36.811 tấn. Mexico ở vị trí thứ sáu, XK 20.978 tấn. Argentina ở vị trí thứ bảy, XK 16.367 tấn. Trung Quốc ở vị trí thứ tám, XK 5.355 tấn. Peru ở vị trí thứ chín với 3.903 tấn và Canada, XK 2.433 tấn.

Mỹ đã NK 837.922 tấn tôm năm 2022, giảm từ mức cao kỷ lục 894.222 tấn trong năm 2021. Nước này đã NK 745.675 tấn tôm vào năm 2020 và 698.358 tấn vào năm 2019.

Thu Hằng (theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán