THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Biển ấm lên ở Đông Bắc Đại Tây Dương có thể gây hại cho nguồn cá nổi

Biển ấm lên ở Đông Bắc Đại Tây Dương có thể gây hại cho nguồn cá nổi


(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Hàng hải đang cảnh báo một đợt nắng nóng kỷ lục ở Bắc Đại Tây Dương, bên cạnh việc các vùng biển ấm lên liên quan đến biến đổi khí hậu, có thể tác động đáng kể đến các loài cá nổi ở Đông Bắc Đại Tây Dương vốn đã bị khai thác quá mức.

Quần thể cá thu, cá trích Atlanto-Scandian và cá trích xanh sẽ do nước ấm lên do những loài này dựa vào vùng nước mát để sinh sản và duy trì quần thể khỏe mạnh. Nước ấm lên cũng có thể đẩy loài này đi xa hơn về phía Bắc – đòi hỏi các chính phủ phải hợp tác với nhau để giám sát và quản lý hiệu quả nguồn cá chung. 

Đàn cá nổi rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố, khả năng sinh sản và tỷ lệ tử vong của chúng. Nghiên cứu cho thấy từ 2005-2025, các vùng biển ấm lên, bao gồm cả sóng nhiệt biển, đã làm giảm 40% quần thể cá trích Atlanto-Scandian. 

Chú thích ảnh

Đàn cá nổi rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ

Cảnh báo về tình trạng trữ lượng được đưa ra sau khi việc quản lý các loài cá nổi ở Đông Bắc Đại Tây Dương đã có một vài năm đầy biến động. MSC đã đình chỉ chứng nhận cá thu Đông Bắc Đại Tây Dương vào năm 2019 sau khi chính phủ của các khu vực không đặt ra hạn ngạch phù hợp với lời khuyên khoa học từ Hội đồng Quốc tế về Thám hiểm Biển. Sau đó, vào ngày 30/12/2020, MSC đã đình chỉ chứng nhận cá trích Atlanto-Scandian và cá trích xanh sau khi thiếu nỗ lực quốc tế trong việc thiết lập hạn ngạch đủ thấp để tuân theo lời khuyên khoa học.

Việc thiếu quản lý đầy đủ đã thúc đẩy một số nhà bán lẻ và nhà chế biến thành lập Nhóm Vận động Biển Bắc Đại Tây Dương (NAPA) để cố gắng thúc đẩy những thay đổi trong quản lý. Nhóm đã khởi động “dự án cải thiện nghề cá chính sách” (FIP) cho nghề cá thu Đông Bắc Đại Tây Dương và cá trích Atlanto-Scandian thúc đẩy hợp tác quản lý bền vững trữ lượng cá nổi. 

NAPA cũng ủng hộ việc cắt giảm hạn ngạch để đưa ba nghề cá bị đình chỉ trở lại phù hợp với lời khuyên khoa học. Nếu các vấn đề về quản lý không được khắc phục, nhiều công ty thức ăn thủy sản là thành viên của NAPA đã tuyên bố sẽ ngừng mua các loài đang được đề cập. 

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán