THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Các NGOs kêu gọi EU ủng hộ luật mới bảo vệ các vùng biển

Các NGOs kêu gọi EU ủng hộ luật mới bảo vệ các vùng biển


(vasep.com.vn) Đánh bắt quá mức, ô nhiễm và đại dương nóng lên và các nguyên nhân khác do con người gây ra đang làm thay đổi môi trường biển trên thế giới.

Một số tổ chức phi chính phủ đang kêu gọi các tổ chức EU bỏ phiếu cho một giải pháp dựa trên tự nhiên để giải quyết vấn đề khí hậu.

Một luật mới về phục hồi thiên nhiên, nếu được biểu quyết trong những tháng tới, sẽ thiết lập các quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý đối với các quốc gia thành viên châu Âu và tăng cường các biện pháp nhằm giải quyết biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và suy thoái môi trường.

Chú thích ảnh

Đánh bắt quá mức, ô nhiễm và đại dương nóng lên và các nguyên nhân khác do con người gây ra đang làm thay đổi môi trường biển trên thế giới.

Biện pháp này có thể bao gồm ít nhất 20% diện tích đất liền và biển của EU được khôi phục và bảo vệ vào năm 2030. Vào ngày 24/5/2023, các ủy ban nghề cá (PECH), nông nghiệp và phát triển nông thôn (AGRI) và môi trường, sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm (ENVI) của Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu về các sửa đổi đối với Luật Phục hồi Thiên nhiên do Ủy ban Châu Âu đề xuất.

Phiên họp toàn thể tiếp theo sẽ thống nhất quyết định của Nghị viện Châu Âu và Uỷ ban và Hội đồng Châu Âu- đại diện cho các quốc gia thành viên để hoàn thiện Luật Khôi phục Thiên nhiên của Châu Âu. 

Các cuộc đàm phán về hồ sơ này đặc biệt khó khăn trong bối cảnh chính trị, bao gồm lạm phát, khủng hoảng năng lượng và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy phân cực trước cuộc bầu cử châu Âu năm 2024.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán