THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Các nước G20 quan tâm đến sinh thái biển

Các nước G20 quan tâm đến sinh thái biển


(vasep.com.vn) Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia là Tuyên bố Bali của các nhà Lãnh đạo G20 đã được thông qua. Nó cũng nói về việc bảo vệ các đại dương, bao gồm cả cuộc chiến chống đánh bắt IUU và chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Các nước G20 quan tâm đến sinh thái biển

“Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực để ngăn chặn và thay đổi xu hướng mất đa dạng sinh học, bao gồm thông qua các giải pháp giống như tự nhiên và phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái,” . Ngoài ra sẽ có kế hoạch để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường biển và ven biển.

Các nhà lãnh đạo G20 cho biết: “Chúng tôi quyết tâm chấm dứt đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Họ hoan nghênh việc ký kết Hiệp định đa phương về trợ cấp nghề cá của WTO và ủng hộ việc hiệp định này sớm có hiệu lực.

Ngoài ra, các nước G20 cam kết xây dựng một hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc pháp lý để chống ô nhiễm nhựa, bao gồm cả môi trường biển. Công việc này dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Tuyên bố kêu gọi các phái đoàn tham gia nhanh chóng đạt được một “thỏa thuận đầy tham vọng và cân bằng” về một hiệp ước quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý theo UNCLOS để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở những khu vực nằm ngoài quyền tài phán quốc gia.

“Chúng tôi cũng nhận ra rằng các hệ sinh thái, bao gồm rừng, tảo, rạn san hô, hệ sinh thái đất ngập nước với tất cả sự đa dạng của chúng, bao gồm đất than bùn và rừng ngập mặn, góp phần vào nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu,” .

Tuyên bố cũng chú ý đến nghề cá quy mô nhỏ. Ví dụ, việc đảm bảo sinh kế và tăng thu nhập thông qua nâng cao hiệu quả và tiếp cận công bằng với chuỗi cung ứng thực phẩm. 

 Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán