THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Các nước kêu gọi chấp nhận Hiệp định nghề cá của WTO

Các nước kêu gọi chấp nhận Hiệp định nghề cá của WTO


(vasep.com.vn) Nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có cộng đồng ven biển rộng lớn như Philippines, đang được khuyến khích chấp nhận thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về trợ cấp nghề cá, thắt chặt chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hơn 200 nhà khoa học trên toàn cầu cũng đã kêu gọi các quốc gia thông qua thỏa thuận chấm dứt trợ cấp đánh bắt có hại. Thỏa thuận này, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO vào tháng 6/2022, nhằm hạn chế các khoản trợ cấp có hại góp phần làm cạn kiệt nguồn cá của thế giới. Nó bao gồm các điều khoản hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển nhất trong việc thực hiện hiệp định và nghiêm cấm trợ cấp cho hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và đánh bắt quá mức. 

Chú thích ảnh

Các nước kêu gọi chấp nhận Hiệp định nghề cá của WTO 

Các thành viên WTO đã thể hiện tính cấp bách trong các cuộc thảo luận và có kế hoạch tổ chức các phiên họp bổ sung để tăng cường hơn nữa hiệp định. Một số quốc gia đã đệ trình sự chấp nhận của họ đối với thỏa thuận. Thỏa thuận chấm dứt các khoản trợ cấp hỗ trợ đánh bắt cá bất hợp pháp chứ không phải trợ cấp tích cực cho việc cải thiện môi trường hoặc cộng đồng bền vững. Bộ trưởng Thương mại Alfredo Pascual khẳng định cam kết của Philippines tham gia vào Hiệp định.

Để có hiệu lực, hiệp định cần có sự chấp thuận của 2/3 số thành viên WTO.

Thuỳ Linh (Theo philstar)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán