THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 44

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 44


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 44 (31/10-6/11/2022) đến tuần 48 (28/11-4/12/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.













Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 4548/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

30

5,29

4,67

4,65

4,65

40

4,68

4,18

4,16

4,16

50

4,06

3,57

3,55

3,55

60

3,82

3,32

3,30

3,30

70

3,57

3,07

3,06

3,06

80

3,32

2,95

2,94

2,94

90

3,08

2,70

2,69

2,69

100

2,95

2,58

2,57

2,57













Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 4447/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 44

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

30

4,21

4,49

4,50

4,51

40

3,87

4,04

4,07

4,21

50

3,73

3,84

3,90

4,02

60

3,52

3,65

3,76

3,87

70

3,33

3,46

3,58

3,72

80

3,17

3,27

3,45

3,55

90

3,10

3,20

3,33

3,42

100

3,09

3,20

3,30

3,32














Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 4447/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 44

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

20-30

5,40

4,50

4,40

4,40

30-40

4,40

3,50

3,20

3,40

40-50

4

3,20

2,90

3,15

50-60

3,60

3

2,50

2,80

60-70

3,20

2,60

2,40

2,50

70-80

3

2,40

2,20

2,20

80-100

2,90

2

2

2

100-120

2,10

1,80

1,80

1,80

120-140

2

1,60

1,60

1,60








Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 4447/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 44

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

60

4,05

4,30

4,33

4,32

70

3,78

4,10

4,19

4,18

80

3,39

3,69

3,91

3,90

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203



Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán