THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Canada kéo dài mùa cua tuyết

Canada kéo dài mùa cua tuyết


(vasep.com.vn) Bộ Thủy sản và Đại dương Canada (DFO) đã kéo dài mùa cua tuyết ở các vùng Newfoundland và Labrador.

Hoạt động khai thác cua tuyết bắt đầu muộn vào năm 2023 sau 6 tuần bế tắc về giá cả khiến những người khai thác phải neo đậu tại bến. 

Chú thích ảnh

Việc bắt đầu mùa khai thác muộn khiến ngư dân khó có thể đánh bắt hết hạn ngạch năm 2023.

Việc bắt đầu mùa khai thác muộn khiến ngư dân khó có thể đánh bắt hết hạn ngạch năm 2023. Mùa đánh bắt ở một số khu vực ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 30/6, nhưng DFO đã thông báo gia hạn ở nhiều khu vực để người thu hoạch có thêm thời gian đánh bắt.

Giá cua tuyết tiếp tục tăng kể từ khi bắt đầu mùa đánh bắt. Tuy nhiên, do mùa khai thác bắt đầu muộn nên tính đến ngày 23/6 chỉ có 22.340 tấn trong hạn ngạch 54.737 tấn đã được đánh bắt.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán