THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Các nước Nam Âu muốn thiết lập hạn ngạch đánh bắt cá trong nhiều năm

Các nước Nam Âu muốn thiết lập hạn ngạch đánh bắt cá trong nhiều năm


Các quốc gia đánh bắt cá ở Nam Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha, muốn kể từ năm 2024, TAC và hạn ngạch đánh bắt cá được thiết lập trong vài năm, không chỉ một năm. 

Các nước Nam Âu muốn thiết lập hạn ngạch đánh bắt cá trong nhiều năm

Tây Ban Nha tự tin rằng công thức Tổng sản lượng khai thác cho phép trong nhiều năm (TAC) có thể được áp dụng vào nửa cuối năm 2023. “Dựa trên kết quả của các nghiên cứu khoa học mà chúng tôi đã có, chúng tôi có thể tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng vào năm 2023 để thảo luận về tổng sản lượng khai thác cho phép và hạn ngạch trong nhiều năm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của ngư dân của chúng tôi,” Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tây Ban Nha Luis Planascho biết tại cuộc họp cấp bộ trưởng EU-27.

Ban đầu, công thức này sẽ được thử nghiệm trên một số loài từ vùng biển EU không được chia sẻ với các nước thứ ba. Nếu hệ thống cho thấy khả thi, ý tưởng là sẽ mở rộng nó đến nhiều đàn cá hơn.

Các kế hoạch nhiều năm bao gồm các nguồn cá quan trọng nhất về mặt thương mại của EU. Mỗi kế hoạch nhiều năm có các mục tiêu cụ thể để quản lý một quần thể cá cụ thể và cũng có thể bao gồm các quy tắc bảo tồn. Các Kế hoạch Nguồn lực cũng được thiết kế để mang lại cho ngư dân sự ổn định và khả năng dự đoán lâu dài hơn.

Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tây Ban Nha Luis Planas cho biết: “Mục đích là để tránh những biến động lớn về hạn ngạch, như trường hợp của cá tuyết cod hoặc cá tuyết hake”.   Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán