THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
EC tham vấn về sáng kiến ​​mới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành thủy sản

EC tham vấn về sáng kiến ​​mới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành thủy sản


(vasep.com.vn) Ủy ban châu Âu đã thông báo kêu gọi bình luận về một sáng kiến ​​mới nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của EU. Sáng kiến ​​này, dự kiến ​​được đưa ra vào đầu năm tới, cho thấy ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản sử dụng nhiều năng lượng của EU phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch “, điều này có hại cho tính bền vững lâu dài về xã hội, kinh tế và môi trường và góp phần vào biến đổi khí hậu. ”

EC tham vấn về sáng kiến ​​mới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong ngành thủy sản

Đó là lý do tại sao mục tiêu của chiến lược do Ủy ban đề xuất “là khuyến khích ngành công nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bắt đầu từ giai đoạn loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với các mục tiêu về trung hòa khí hậu, đa dạng sinh học và hiệu quả tài nguyên được đặt ra trong Hiệp ước Xanh Châu Âu. ” 

Theo Ủy ban, sự phụ thuộc hiện nay vào nhiên liệu hóa thạch “là một vấn đề cơ cấu đòi hỏi một cách tiếp cận lâu dài nếu lĩnh vực này muốn bền vững”; do đó, các ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của EU cần tăng khả năng phục hồi và cải thiện tính bền vững lâu dài về xã hội, kinh tế và môi trường “bằng cách giảm nhu cầu năng lượng và tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch và thay thế”.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban đang chuẩn bị sáng kiến ​​mới này để phát triển một chiến lược chuyển đổi năng lượng dài hạn cho ngành. Ủy ban cho biết thêm, sáng kiến ​​này sẽ tạo ra các cấu trúc để cải thiện sự hợp tác giữa các bên liên quan và giúp loại bỏ các rào cản hiện có đối với việc áp dụng các công nghệ hiệu quả năng lượng. Nó cũng nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính đầy đủ và đảm bảo các kỹ năng và lực lượng lao động thích ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng này trong cả hai lĩnh vực của EU.

Trong kịch bản này, và để chuẩn bị cho sáng kiến ​​này, như đã chỉ ra ở trên, dự kiến ​​sẽ được trình bày vào đầu năm tới, Ủy ban khuyến khích các bên liên quan, bao gồm các ngành công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác học thuật, các nhà khoa học, các cộng đồng xã hội và kinh tế, để chia sẻ quan điểm của họ bằng cách tham gia vào cuộc thảo luận mở, sẽ mở cho đến ngày 5/12/2022. 

 Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán