THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chu Sơn (Trung Quốc) phát triển ngành khai thác mực

Chu Sơn (Trung Quốc) phát triển ngành khai thác mực


(vasep.com.vn) Người Trung Quốc ví von “Việc đánh bắt mực toàn cầu phụ thuộc vào Trung Quốc, và việc đánh bắt mực của Trung Quốc phụ thuộc vào Chu Sơn”. Sản lượng khai thác mực hàng năm ở Chu Sơn đã tăng từ 70 tấn năm 1990 lên hơn 480.000 tấn vào năm 2020.

Sự cải tiến liên tục của chuỗi ngành đánh bắt mực ở Zhoushan đã kích thích nhiều ngành hỗ trợ như vận chuyển, hậu cần lạnh và chế biến thủy sản. 

Chú thích ảnh

Sự cải tiến liên tục của chuỗi ngành đánh bắt mực ở Zhoushan đã kích thích nhiều ngành hỗ trợ như vận chuyển, hậu cần lạnh và chế biến thủy sản. 

Đến nay, đã có 300 công ty thành viên “đóng quân” tại thị trấn Chu Sơn, 7 doanh nghiệp công nghệ cao cấp nhà nước, 14 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ trên địa bàn. Chu Sơn đã dần dần hình thành một cụm công nghiệp đặc biệt với hoạt động đánh bắt mực biển phát triển mạnh.

Thuỳ Linh (Theo seafoodmedia)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán