THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Đài Loan, Thái Lan giữ nguyên hạng trong xếp hạng báo cáo buôn người của Mỹ

Đài Loan, Thái Lan giữ nguyên hạng trong xếp hạng báo cáo buôn người của Mỹ


(vasep.com.vn) Báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ phân loại các quốc gia thành nhiều cấp – Cấp 1, Cấp 2, và Cấp 3 dựa trên mức độ phổ biến của lao động cưỡng bức và nạn buôn người ở các quốc gia. Một quốc gia Cấp 1 được coi là đáp ứng đầy đủ Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn người (TVPA), đạo luật được thông qua vào năm 2000 nhằm mở rộng quyền hạn của chính phủ Mỹ trong việc nhắm mục tiêu vào nạn buôn người và vi phạm quyền lao động.

Chú thích ảnh

Đài Loan, Thái Lan giữ nguyên hạng trong xếp hạng báo cáo buôn người của Mỹ 

Các quốc gia Nhóm 2 được coi là chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về nhân quyền, nhưng được coi là có những nỗ lực đáng kể để phù hợp với các tiêu chuẩn. Danh sách Theo dõi Cấp 2 dành cho các quốc gia cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn và đang nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn đó, nhưng ước tính cũng có một số lượng lớn nạn nhân của các hình thức buôn người nghiêm trọng và không cung cấp đủ bằng chứng rằng họ đang đấu tranh chống nạn buôn người một cách thỏa đáng. Các quốc gia Nhóm 3 không đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ về tiêu chuẩn lao động và không có nỗ lực đáng kể nhằm cải thiện. Các quốc gia cấp 3 có thể bị hạn chế đối với một số hỗ trợ nước ngoài từ Mỹ.

Trong năm thứ 13 liên tiếp, Đài Loan được xếp vào nhóm 1- quốc gia ít đáng lo ngại nhất và Thái Lan vẫn được liệt kê trong nhóm 2. 

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán