THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Đan Mạch, Latvia nhận tài trợ 336 triệu EUR để phát triển nghề cá

Đan Mạch, Latvia nhận tài trợ 336 triệu EUR để phát triển nghề cá


(vasep.com.vn) Đan Mạch và Latvia là thành viên mới nhất của EU thông qua các chương trình mới của Quỹ Hàng hải, Nghề cá và Nuôi trồng Thủy sản Châu Âu (EMFAF) và sẽ nhận được khoản tài trợ lần lượt là 201 triệu EUR (210,7 triệu USD) và 135 triệu EUR (141,5 triệu USD) trong 6 năm tới.

Tổng phân bổ tài chính cho chương trình của Đan Mạch từ năm 2021 đến năm 2027 là 287 triệu EUR (300,8 triệu USD), trong khi của Latvia là 192,7 triệu EUR (202 triệu USD).

Ủy ban cho biết Đan Mạch đã chọn dành 86% phân bổ chương trình của mình, tương đương 246,3 triệu EUR (258,1 triệu USD), cho nghề cá bền vững; 8%, tương đương 23,6 triệu EUR (24,7 triệu USD), sẽ được đầu tư vào nuôi trồng thủy sản bền vững; và 6%, tương đương 17,2 triệu EUR (18 triệu USD), sẽ được phân bổ cho hỗ trợ kỹ thuật.

Chương trình nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản – đặc biệt là nghề cá ven biển – thông qua tập trung vào các biện pháp đổi mới, đầu tư và xúc tiến. Nó cũng hỗ trợ khủng hoảng cho các doanh nghiệp trong trường hợp thị trường bị gián đoạn nghiêm trọng.

Chú thích ảnh

Đan Mạch và Latvia sẽ nhận được khoản tài trợ lần lượt là 201 triệu EUR (210,7 triệu USD) và 135 triệu EUR (141,5 triệu USD) trong 6 năm tới

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của nghề cá và nuôi trồng thủy sản của Đan Mạch cũng là một lĩnh vực chính của chương trình. Nó bao gồm việc số hóa các quy trình và tương tác trong các lĩnh vực kiểm soát và thực thi, cũng như thu thập dữ liệu nghề cá.

Ở Latvia, 35%, tương đương 47,1 triệu EUR (49,4 triệu USD) sẽ được dành riêng cho nghề cá bền vững; 37%, tương đương 50,3 triệu EUR (52,7 triệu USD), sẽ được đầu tư vào nuôi trồng thủy sản bền vững; 22%, tương đương 29,8 triệu EUR (31,2 triệu USD) sẽ được dành riêng cho nền kinh tế xanh bền vững; và 6%, tương đương 7,6 triệu EUR (8 triệu USD) dành cho hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ sẽ được cung cấp cho ngư cụ chọn lọc hơn, nuôi trồng thủy sản tác động đến môi trường thấp hơn và thực hiện các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn.

Cùng với việc làm cho các ngành đánh bắt, nuôi trồng và chế biến của đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, chương trình này bao gồm một cơ chế hỗ trợ để bảo vệ trong trường hợp khủng hoảng trong tương lai. Nó cũng sẽ đầu tư vào các công nghệ và đổi mới mới giúp tăng tốc hiệu quả năng lượng, khử cacbon, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thùy Linh (Theo the seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán