THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Đánh giá hệ thống thuế thủy sản ở Indonesia


(vasep.com.vn) Mặc dù các hoạt động đánh bắt quy mô nhỏ chiếm gần 95% hoạt động của ngành, nhưng các chuyên gia cho rằng đóng góp chủ yếu là các đội tàu đánh cá công nghiệp quy mô lớn.

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với diện tích biển có thể quản lý được là 6,4 triệu km2. Khu vực biển này là nơi tổ chức một trong những hoạt động đánh bắt cá biển lớn nhất trên thế giới, với sản lượng bền vững tối đa (MSY) là 13 triệu tấn mỗi năm. Ngành thủy sản đã đóng góp khoảng 30 tỷ USD, tương đương 2,7% vào nền kinh tế Indonesia năm 2019.

Nhiều nguồn cá được khai thác chung bởi các tàu công nghiệp sử dụng các công nghệ đánh bắt hiện đại và các tàu quy mô vừa và nhỏ dựa vào các ngư cụ đơn giản. Để quản lý hiệu quả các nguồn dự trữ được chia sẻ này, điều cấp thiết là phải hiểu các chính sách khác nhau sẽ ảnh hưởng đến hành vi của các tàu đánh cá có kích cỡ khác nhau.

Chú thích ảnh

Thuế thủy sản có thể là một lựa chọn khả thi khi các công cụ dựa trên thị trường phổ biến khác, chẳng hạn như hạn ngạch chuyển nhượng cá nhân.

Thuế thủy sản có thể là một lựa chọn khả thi khi các công cụ dựa trên thị trường phổ biến khác, chẳng hạn như hạn ngạch chuyển nhượng cá nhân. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phát triển một mô hình kết hợp sự tương tác giữa các tàu đánh cá quy mô lớn và trung bình để đánh giá tác động của các kế hoạch thuế thay thế. Mô hình này được tham số hóa bằng cách sử dụng nghề đánh bắt cá ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) ở Indonesia, nơi có hơn 20 năm kinh nghiệm về thuế thủy sản.

Kết quả cho thấy hệ thống thuế hiện tại có tác động hạn chế trong việc giảm áp lực đánh bắt, vì các khoản nộp thuế được xác định bởi các đặc điểm trước khi sản xuất của các đơn vị đánh bắt. Hơn nữa, tàu dưới 30 GT được miễn thuế, tạo động lực cho ngư dân đầu tư vào tàu dưới hoặc trên 30 GT. Khi thuế chỉ được áp dụng đối với một nhóm tàu, việc giảm thu hoạch của nhóm tàu này có thể được bù đắp bằng việc tăng thu hoạch của các tàu không bị đánh thuế.

Việc áp thuế dựa trên sản lượng đối với cả tàu lớn và tàu vừa sẽ mang lại kết quả cân bằng hơn về mặt phân bổ lợi ích nghề cá và năng lực tàu giữa các khu vực. Chúng tôi thảo luận về ý nghĩa xã hội và thể chế của việc thực hiện hệ thống đánh thuế dựa trên sản xuất để thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu quả và công bằng trong nghề cá Indonesia.

Thùy Linh (Theo seafoodmedia) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán