THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá bán lẻ cá ngừ tại Nhật Bản tăng

Giá bán lẻ cá ngừ tại Nhật Bản tăng


(vasep.com.vn) Theo thống kê từ trang seafoodmedia, giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản năm 2022 dao động từ 519 – 583 yên/100g (4,07-4,49 USD). So với năm 2021, giá bán lẻ cá ngừ qua các tháng tăng từ 6-26%. Giá bán lẻ cá ngừ bắt đầu tăng từ nửa cuối năm 2021 và tăng mạnh trong năm 2022.


Giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản, theo tháng, 2019 – 2022 (yên/100g)

Tháng/năm

2019

2020

2021

2022

1

466

437

432

537

2

475

443

425

534

3

468

446

432

527

4

470

446

434

542

5

448

426

424

528

6

449

439

436

528

7

449

425

447

519

8

448

422

439

546

9

436

415

464

549

10

449

429

481

551

11

447

433

524

552

12

448

440

519

583

         Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán