THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Giá cá cod Na Uy giảm trong tuần đầu tháng 3/2023


(vasep.com.vn) Giá cá tuyết cod tươi, bỏ đầu, rút ruột (H&G) cỡ nhỏ của Na Uy trong tuần 9 (27/2-5/3/2023) giảm trong tuần thứ hai liên tiếp mặc dù giá cá cỡ lớn không thay đổi vì thị trường điều chỉnh cung tăng.

Chú thích ảnh

Cá cod H&G tươi tất cả các cỡ trong tuần 9 cho thấy xu hướng giảm rõ rệt về nguồn cung hàng tuần so với tuần 8 với khối lượng giảm 44% so với tuần trước đó xuống 4.040 tấn.

Năm nay, khối lượng cá cod tươi được đánh bắt và bán tại chợ đấu giá đang thấp hơn năm 2022, dẫn tới giảm 20% hạn ngạch đối với Na Uy và Nga ở biển Barents với tổng sản lượng được phép khai thác cá haddock giảm 5%.

Cỡ cá cod tươi chính trên thị trường là cỡ trung bình 2,5-6 kg trong đó 2.956 tấn được  bán với giá trung bình 47,8 NOK/kg trong tuần 9.

Giá cá cod đông lạnh cũng giảm

Đối với cá cod H&G cỡ nhỏ hơn 1-2,5 kg trong tuần 9 giảm trong tuần thứ hai liên tiếp.

Giá cá cod Đại Tây Dương H&G đông lạnh cỡ trung bình và nhỏ giảm đáng kể, cá saithe cũng giảm do nguồn cung được cải thiện. Cá cod đông lạnh cỡ 1-2,5 kg giảm 0,3 NOK/kg. Đối với cá saithe, Na Uy đã tăng hạn ngạch 15%, khiến nó trở thành một trong số ít loài ghi nhận tăng trưởng khối lượng trong năm nay.

Trong tuần 9/2023, nguồn cung tăng 36% đối với cá cod H&G đông lạnh cỡ 1-2,5 kg, giá cung giảm xuống 46,55 NOK/kg, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán