THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Giá cá rô phi Brazil tăng do nguồn cung hạn chế


(vasep.com.vn) Giá tại đầm cá rô phi Brazil tăng ở tất cả các khu vực sản xuất của nước này trong tháng 8 và 9, theo Trung tâm Nghiên cứu và Kinh tế học Ứng dụng của Chính phủ nước này (CEPEA).

Chú thích ảnh

Giá cá tăng chủ yếu là do nhu cầu cá rô phi của người Brazil tăng mạnh và nguồn cung loài này hạn chế.

Nguồn cung thấp cá với kích cỡ đạt chuẩn để chế biến và nhu cầu tăng từ ngành chế biến, đặc biệt từ nửa cuối tháng 8, đã đẩy giá cá tăng trong tháng 8 và tháng tiếp sau đó.

Cá rô phi nuôi của Brazil được giao dịch ở mức 7,74 BRL (1,45 USD)/kg ở khu vực Grandes Lagos, tăng 1% so với tháng 7, 7,59 BRL/kg ở Tây Parana (tăng 5%) và 7,93 BRL ở Bắc Parana (tăng 0,8%) trong tháng 8.

Trong tuần 41 (10-16/10), giá cá rô phi tiếp tục xu hướng tăng với giá trung bình tăng lên 8,05 BRL ở Grandes Lagos, 8,08 BRL ở Tây Parana và 8,19 BRL ở Bắc Parana.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán