THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Hiệp ước quốc tế đầu tiên để bảo vệ đại dương đã được thông qua

Hiệp ước quốc tế đầu tiên để bảo vệ đại dương đã được thông qua


(vasep.com.vn) Nhận xét về thỏa thuận đạt được vào ngày 5/3/2023 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York về bảo vệ đa dạng sinh học biển ở vùng biển quốc tế, một số cơ quan chức năng trong ngành đã hoan nghênh bước tiến này.

Sau gần hai thập kỷ đàm phán, thỏa thuận về ‘Hiệp ước Biển cả’ là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường bảo vệ quốc tế. Trọng tâm của hiệp ước là bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển, một mục tiêu mà MSC hỗ trợ và là trung tâm của việc đánh bắt bền vững, Rupert Howes, Giám đốc điều hành của Hội đồng Quản lý Biển (MSC) cho biết.

Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn hiệp ước “như một vấn đề cấp bách”, khi đại dương phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức và suy giảm đa dạng sinh học cùng với nhu cầu hải sản ngày càng tăng.

Khi các quốc gia tiến tới phê chuẩn hiệp ước, điều quan trọng là vai trò của đánh bắt cá bền vững phải được công nhận. Nghề cá được MSC chứng nhận – bao gồm cả những nghề đánh bắt các loài mang tính biểu tượng về mặt thương mại và sinh thái như cá ngừ, cá tuyết Nam cực và cá nổi nhỏ trên biển – chứng minh rằng nghề cá quốc tế có thể đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về tính bền vững nếu có sự quản lý, khoa học và giám sát quốc tế hiệu quả.

Chú thích ảnh

Đại dương phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức và suy giảm đa dạng sinh học cùng với nhu cầu hải sản ngày càng tăng.

Dù quản trị nghề cá còn nhiều thiếu sót, dữ liệu và quy tắc đã tồn tại để quản lý và bảo vệ hệ sinh thái biển dưới sự quản lý nghề cá có thể được sử dụng để điều chỉnh các hoạt động khác tốt hơn và bảo vệ các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Các chính phủ cần tiếp tục củng cố công việc của RFMO (tổ chức quản lý nghề cá khu vực) để tối ưu hóa hiệu suất. 

Cuối cùng, ông kêu gọi các bên liên quan và các tổ chức phi chính phủ về môi trường tập trung vào những thách thức được xác định bởi hiệp ước, cụ thể là các hoạt động biển không được kiểm soát và các khu vực biển không được kiểm soát.

Thỏa thuận đạt được bởi các đại biểu của Hội nghị liên chính phủ về đa dạng sinh học biển của các khu vực nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (viết tắt BBNJ), là kết quả của các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc hỗ trợ bắt đầu vào năm 2004.

Thỏa thuận đã đạt được sau 38 giờ đàm phán cuối cùng; nó đặt mục tiêu đưa 30% đại dương trên thế giới vào các khu bảo tồn, đầu tư nhiều hơn vào bảo tồn biển và bao phủ việc tiếp cận và sử dụng các nguồn gen biển.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán