THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 2-6/2023)


(vasep.com.vn) Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 1 (2-8/1/2023) đến tuần 5 (30/1-3/2/2023) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 3-6/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

30

5,29

5,40

5,37

5,39

40

4,49

4,48

4,46

4,48

50

4

4,05

4,03

4,05

60

3,75

3,74

3,72

3,75

70

3,50

3,50

3,48

3,51

80

3,20

3,25

3,24

3,27

90

2,95

3,01

2,99

3,03

100

2,83

2,88

2,87

2,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 2-5/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

30

4,62

4,75

4,90

5,04

40

4,30

4,39

4,56

4,54

50

4,04

4,16

4,33

4,31

60

3,91

4,02

4,14

4,11

70

3,77

3,89

4,01

3,98

80

3,64

3,72

3,80

3,82

90

3,51

3,63

3,68

3,69

100

3,45

3,49

3,58

3,58


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 2-5/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

20-30

4,30

4,40

4,40

4,40

30-40

3,80

4

4

4

40-50

3,40

3,55

3,55

3,55

50-60

2,95

3

3

3

60-70

2,60

2,60

2,60

2,60

70-80

2,30

2,30

2,30

2,30

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60
Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 2-5/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

60

5,42

5,40

5,26

5,23

70

5,12

5,02

4,96

5

80

4,59

4,56

4,35

4,32

1679930540 218 Gia tom nguyen lieu tai mot so nuoc cung cap


Kim Thu


Chuyên gia thị trường TômNguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán