THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 45

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 45


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 45 (7-13/11/2022) đến tuần 48 (28/11-4/12/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 4548/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

30

4,80

4,66

4,53

4,42

40

4,31

4,17

3,79

3,68

50

3,45

3,56

3,43

3,44

60

3,32

3,31

3,18

3,19

70

3,08

3,07

2,94

2,95

80

2,83

2,95

2,69

2,70

90

2,58

2,70

2,57

2,58

100

2,46

2,33

2,45

2,46

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 4548/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

30

4,49

4,50

4,51

4,68

40

4,04

4,07

4,21

4,43

50

3,84

3,90

4,02

4,04

60

3,65

3,76

3,87

3,91

70

3,46

3,58

3,72

3,79

80

3,27

3,45

3,55

3,59

90

3,20

3,33

3,42

3,47

100

3,20

3,30

3,32

3,40

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 4548/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

30

4,36

4,35

4,34

4,56

40

3,91

3,90

4,08

4,30

50

3,72

3,77

3,89

3,91

60

3,52

3,65

3,76

3,79

70

3,33

3,45

3,63

3,66

80

3,14

3,33

3,44

3,47

90

3,08

3,20

3,32

3,34

100

3,08

3,14

3,19

3,27


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 4548/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 45

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

20-30

4,50

4,40

4,40

4,40

30-40

3,50

3,20

3,40

3,40

40-50

3,20

2,90

3,15

3,15

50-60

3

2,50

2,80

2,80

60-70

2,60

2,40

2,50

2,50

70-80

2,40

2,20

2,20

2,20

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán