THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Hàn Quốc Giá trị nhập khẩu cá trích đông lạnh tăng 146

Giá trị nhập khẩu cá trích đông lạnh tăng 146%


(vasep.com.vn) Theo Union Forsea Corp., 11 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc đã NK 1.076.966 tấn thủy sản, trong đó cá trích đông lạnh chiếm 2,50% với 26.977 tấn, so với 15.619 tấn trong tổng số 989.014 tấn đã được nhập khẩu trong năm trước đó, chiếm 1,58%.

Hàn Quốc Giá trị nhập khẩu cá trích đông lạnh tăng 146

Lượng cá trích đông lạnh nhập khẩu trong tháng 11/2022 là 1.392 tấn, giảm 57% so với 3.225 tấn cùng kỳ năm trước và lượng nhập khẩu lũy kế là 26.977 tấn, tăng 73% so với 15.619 tấn của năm trước.

Khối lượng nhập khẩu trung bình trong tháng 11 từ 2017 đến 2022 lên tới 1426 tấn và trong 6 năm qua, cá trích đông lạnh được nhập khẩu nhiều nhất là 26977 tấn vào năm 2022 và ít nhất là 2705 tấn vào năm 2018.

Nga, nhà nhập khẩu chính cá trích đông lạnh, đã nhập khẩu 26.418 tấn, chiếm 97,9% tổng khối lượng, trong đó Mỹ cung cấp 532 tấn, Myanmar 17 tấn, Na Uy xuất 5 tấn và Bangladesh 5 tấn.

Vào tháng 11/2022, giá trị nhập khẩu cá trích là 1,03 triệu USD, giảm 45% so với 1,87 triệu USD một năm trước đó và giá trị nhập khẩu tích lũy là 25,11 triệu USD, tăng 146% so với 10,19 triệu USD một năm trước đó.

Đơn giá nhập khẩu trung bình trong tháng 11 là 0,74 USD/kg, tăng 28% so với 0,58 USD/kg của năm trước. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán