THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Hàn Quốc tăng nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản


(vasep.com.vn) Tính tới tháng 9/2022, NK thủy sản của Hàn Quốc từ Nhật Bản đạt 19.206 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Chú thích ảnh

Có 8.658 tấn sò điệp sống được NK, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021, khiến đây trở thành mặt hàng thủy sản được NK chính.

Đứng thứ hai là cá chẽm đỏ với 3.937 tấn, tăng 11% và đứng thứ ba là cá cam sống với 999 tấn, giảm 17%. NK cá minh thái tươi giảm 6% đạt 943 tấn, NK dứa biển đông lạnh đạt 931 tấn, tăng 5%. NK cá đuối tươi đạt 497 tấn, giảm 11%.

Giá trung bình NK cá cam sống đạt 11,59 USD/kg, sò điệp sống đạt 4,22 USD/kg, cá chẽm đỏ sống đạt 7,44 USD/kg và 3,24 USD/kg đối với cá minh thái tươi.

Tỷ trọng các sản phẩm thủy sản NK từ Nhật Bản vào Hàn Quốc chiếm 2,10% tổng khối lượng NK.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán