THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2022

Xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2022


(vasep.com.vn) Năm 2022, ngành cá tra Việt Nam đã về đích với kim ngạch XK 2,44 tỷ USD, tăng 51% so với năm 2021. Sản phẩm cá tra phile đông lạnh vẫn chiếm tỷ trọng chi phối 86%. XK cá tra tăng mạnh nhất trong quý II và giảm dần trong nửa cuối năm, xuống mức thấp nhất trong quý IV do nhu cầu giảm và ảnh hưởng của lạm phát tại các thị trường. Trung Quốc và Mỹ vẫn là 2 thị trường chiếm tỷ trọng chi phối đối với sản phẩm cá tra XK của Việt Nam, chiếm trên 53%.

Infographic Xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2022Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán