THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
ICES khuyến nghị cắt giảm 38% hạn ngạch khai thác cá trích vào năm 2023

ICES khuyến nghị cắt giảm 38% hạn ngạch khai thác cá trích vào năm 2023


(vasep.com.vn) Hội đồng Khám phá Biển Quốc tế (ICES) đề xuất rằng sản lượng đánh bắt cá trích xanh có thể tăng 23% so với năm 2022, trong khi đề xuất sản lượng cá thu giảm ⅓ so với mức đánh bắt dự kiến năm 2022.

ICES đã đưa ra lời khuyên rằng sản lượng khai thác cá trích sinh sản vào mùa xuân của Na Uy (NSS) sẽ giảm mạnh vào năm 2023, trong khi lượng đánh bắt cá trích xanh có thể tăng lên.

Đề xuất của ICES đối với cá trích NSS là sản lượng khai thác không được vượt quá 511.171 tấn – giảm 15% so với lời khuyên của năm 2022 và thấp hơn 38% so với sản lượng khai thác dự kiến trong năm nay.

Erling Kare Stenevik, quản lý của Viện Nghiên cứu Biển của Na Uy (IMR) cho biết số lượng  cá trích NSS đang có xu hướng giảm qua từng năm.” Ngay cả khi tuân theo chiến lược quản lý vào năm 2023, quần thể cá trích NSS sinh sản dự kiến sẽ giảm xuống dưới giới hạn vào năm 2024. Về cá trích xanh, lượng khai thác không được quá 1,36 triệu tấn, tăng 81% so với năm 2022 và tăng 23% so với sản lượng khai thác dự kiến năm nay.  

Chú thích ảnh

Đề xuất của ICES đối với cá trích NSS là sản lượng khai thác không được vượt quá 511.171 tấn – giảm 15% so với lời khuyên của năm 2022

Ông cảnh báo: “Ngay cả khi tuân theo chiến lược quản lý vào năm 2023, quần thể sinh sản dự kiến sẽ giảm xuống dưới giới hạn phòng ngừa vào năm 2024. Về màu xanh lam, nó đã nói rằng lượng đổ bộ không được quá 1,36 triệu tấn; tăng 81% theo lời khuyên của năm 2022 và tăng 23% về sản lượng khai thác dự kiến của năm nay.

ICES đề xuất hạn ngạch cá thu đông bắc Đại Tây Dương thấp hơn 2% (dựa trên lời khuyên năm 2022), mặc dù mức đánh bắt được khuyến nghị là 782.066 tấn,  giảm ⅓ so với mức đánh bắt thực tế dự kiến của năm nay.

Trong những năm gần đây, các quốc gia ven biển đã đồng ý thiết lập một hạn ngạch đáp ứng với lời khuyên của ICES. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi về việc phân chia khối lượng khai thác giữa các quốc gia, các quốc gia tự thiết lập hạn ngạch đơn phương dẫn đến sản lượng khai thác thực tế thường vượt so với khuyến nghị. 

ICES đã khuyến nghị rằng sản lượng khai thác cá sòng giảm từ 71.138 tấn vào năm 2022 xuống 0 vào năm 2023.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán