THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Mỹ trở lại mức trước đại dịch

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Mỹ trở lại mức trước đại dịch


(vasep.com.vn) Đại dịch ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động Mỹ, nhiều người bỏ việc hoặc không có việc làm. Tuy nhiên, một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Lợi ích Nhân viên (EBRI) cho biết tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của Mỹ đang trở lại mức trước đại dịch, mặc dù một số nhóm lao động vẫn đang thiếu hụt.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ việc làm của nam giới giảm 3,8 điểm phần trăm vào năm 2020, trong khi tỷ lệ việc làm của nữ giới giảm 3,5 điểm phần trăm. Đến năm 2022, tỷ lệ việc làm cho cả nam và nữ đã phục hồi đáng kể, mặc dù cả hai đều thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức của năm 2019. 

Chú thích ảnh

Lĩnh vực chế biến thủy sản tiếp tục đối mặt với các vấn đề lao động

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Baader Bắc Mỹ Nils Rabe cho biết lĩnh vực chế biến thủy sản tiếp tục đối mặt với các vấn đề lao động. Theo ông, nếu tìm lao động vô cùng khó khăn, tìm được lao động phù hợp còn khó hơn rất nhiều. 

Theo Copeland, thị trường lao động tiếp tục phát triển mạnh có thể sẽ đạt được tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2019. Tuy nhiên, sự suy thoái của nền kinh tế có thể sẽ ngăn cản sự phục hồi trở lại mức của năm 2019 và những người không tham gia lực lượng lao động sau bất kỳ cuộc suy thoái nào có thể làm thay đổi đáng kể diện mạo của lực lượng lao động và số tiền mà người Mỹ đã tiết kiệm được để nghỉ hưu.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán