THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Kế hoạch hành động nghề cá mới của EU có thể gây rủi ro khi tiếp cận thị trường Mỹ

Kế hoạch hành động nghề cá mới của EU có thể gây rủi ro khi tiếp cận thị trường Mỹ


(vasep.com.vn) Một liên minh gồm các nhóm bảo tồn và phúc lợi động vật cho biết kế hoạch đánh bắt và nuôi trồng thủy sản mới được công bố của Liên minh châu Âu có thể khiến các công ty thủy sản của khối mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ.

Chú thích ảnh

Vào 21/2, Ủy ban châu Âu đã công bố các biện pháp nhằm cải thiện tính bền vững và khả năng phục hồi của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của EU. Kế hoạch tập trung vào bốn hạng mục: truyền thông về chuyển đổi năng lượng của ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái biển, cập nhật chính sách nghề cá chung và nghiên cứu tổ chức thị trường thủy sản và nuôi trồng thủy sản của châu Âu.

Kế hoạch bao gồm các mục tiêu mới cho nghề cá của EU về bảo vệ động vật có vú ở biển, giảm đánh bắt nhầm các loài được bảo vệ và thu thập nhiều dữ liệu hơn. Nhưng theo một liên minh bao gồm Viện phúc lợi động vật, Cơ quan điều tra môi trường, Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và Trung tâm đa dạng sinh học, các biện pháp bảo vệ được nêu trong kế hoạch được thực hiện quá chậm để đáp ứng các quy tắc nhập khẩu bắt buộc của Mỹ.

“Các hành động cụ thể đầy tham vọng và kịp thời để đảm bảo tuân thủ luật pháp của cả EU và Mỹ đều thiếu trong kế hoạch hành động của Ủy ban. Các quốc gia thành viên EU cần khẩn trương tăng cường nỗ lực ngăn chặn việc đánh bắt nhầm động vật biển có vú, đưa ra các chính sách mạnh mẽ và biện pháp hiệu quả. Nếu không, họ có nguy cơ không tuân thủ các tiêu chuẩn của Mỹ, ảnh hưởng xuất khẩu của các quốc gia thành viên EU sang Mỹ.” Nhà vận động Đại dương của Cơ quan Điều tra Môi trường Sarah Dolmans cho biết trong một thông cáo.

Đạo luật bảo vệ động vật có vú ở biển của Hoa Kỳ (MMPA) có các điều khoản yêu cầu nghề cá bên ngoài Mỹ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về việc bảo vệ động vật có vú ở biển nếu không sẽ không được phép xuất khẩu sang Mỹ. Cơ quan Nghề cá của NOAA gần đây đã gia hạn thời hạn đánh giá các đơn đăng ký dựa trên kết quả so sánh, cho phép các quốc gia có thời hạn đến ngày 31/12/2023 để nhận kết quả.

Ủy viên Môi trường, Đại dương và Nghề cá của EU Virginijus Sinkevičius những nguyên lý cốt lõi của kế hoạch mới gồm bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái biển của EU, giảm đánh bắt nhầm, bảo vệ các loài nhạy cảm.

“Chúng tôi đang đề xuất các hành động cụ thể để khôi phục hệ sinh thái biển và giảm tác động của các hoạt động đánh bắt cá đối với môi trường biển, do đó cũng đáp ứng các cam kết mà EU đưa ra trong thỏa thuận tại COP15 ở Montreal về khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu mới. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra dần dần.

Tuy nhiên, theo liên minh các nhóm môi trường, việc triển khai dần dần các biện pháp mới của EU sẽ không đáp ứng được các tiêu chuẩn, thời hạn của Mỹ để so sánh. Đó có thể là một vấn đề đối với các quốc gia nơi việc thu thập dữ liệu không đầy đủ.

Giám đốc bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu của Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Zak Smith cho biết: “Các nước châu Âu có trách nhiệm chứng minh rằng nghề cá của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ, hạn chế việc giết hại cá voi và cá heo trong quá trình đánh bắt thương mại. Nếu không có dữ liệu đáng tin cậy về sinh khối, sản lượng đánh bắt không mong muốn và các nỗ lực giảm thiểu sản lượng khai thác không mong muốn, xuất khẩu thủy sản của châu Âu sẽ bị cấm”.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán