THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người 23,97 kg


(vasep.com.vn) Tại EU, mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người là 23,97 kg. Các quốc gia có mức tiêu thụ cao nhất là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Pháp, Luxembourg và Ý.

Chú thích ảnh

Chi tiêu trung bình cho các sản phẩm thủy sản chiếm 6% chi tiêu cho thực phẩm và thấp hơn so với thịt và rau quả, lần lượt là 23% và 22%.  

Mức tiêu thụ bình quân đầu người cao hơn 3,3 kg so với phần còn lại của thế giới, đạt 23,97 kg (trọng lượng sống của cá và động vật có vỏ). 3/4 sản phẩm thủy sản được tiêu thụ ở EU có nguồn gốc khai thác và phần còn lại từ nuôi trồng.

Chi tiêu cho các sản phẩm thủy sản đạt 64,1 tỷ euro vào năm 2020, trong đó Tây Ban Nha chi nhiều nhất (13,6 tỷ euro), tiếp theo là Ý (12,3 tỷ euro) và Pháp (9,2 tỷ euro).

Để đáp ứng nhu cầu về thủy sản, EU phải nhập khẩu 14,53 triệu tấn (trọng lượng sống) vào năm 2019, trong khi tỷ lệ tự cung tự cấp của EU giảm xuống 35% vào năm 2021 (AIPCE CEP).

Cá ngừ, cá hồi và cá tuyết là những loài cá được giao dịch nhiều nhất, sản lượng của EU chiếm gần 2/3 tiêu thụ cá nổi và hơn một nửa tiêu thụ động vật có vỏ, trong khi phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu cá hồi và giáp xác. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán