THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Mỹ giảm nhập khẩu một số mặt hàng hải sản trong tháng 8/2022


(vasep.com.vn) Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), tháng 8/2022, Mỹ NK tổng cộng 5.358 tấn mực ống, trị giá 35,6 triệu USD, giảm 31% về khối lượng và 11% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá NK trung bình mặt hàng này đạt 6,64 USD/kg, tăng 28% so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh

Trong đó, NK mực ống vào Mỹ từ Trung Quốc đạt 1.084 tấn trong tháng 8 năm nay, trị giá 6,5 triệu USD, giảm 55% về khối lượng và 45% về giá trị so với tháng 8 năm ngoái. Giá NK trung bình đạt 5,96 USD/kg, tăng 19% so với tháng 8/2021.

Cũng trong tháng 8/2022, NK sò điệp của Mỹ đạt 1.691 tấn, trị giá 22,5 triệu USD, giảm 20% về khối lượng và 18% về giá trị so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá NK trung bình mặt hàng này đạt 13,34 USD/kg, tăng 2% so với tháng 8/2021.

Về XK cá minh thái Alaska, tháng 8 năm nay, Mỹ XK 48.670 tấn, trị giá 159,2 triệu USD, giảm 8% về khối lượng nhưng tăng 32% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

XK surimi cá minh thái Alaska của Mỹ sang Nhật Bản ghi nhận tăng trong tháng 8 năm nay. XK mặt hàng này của Mỹ sang Nhật Bản đạt 10.263 tấn, trị giá 28,8 triệu USD, tăng 38% về khối lượng và 46% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán