THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Na Uy sẽ phân bổ 40 triệu euro để quảng bá sản phẩm cá của mình

Na Uy sẽ phân bổ 40 triệu euro để quảng bá sản phẩm cá của mình


(vasep.com.vn) Vào năm 2023, Hội đồng Thủy sản Na Uy sẽ phân bổ 408 triệu NOK để thực hiện 40 kế hoạch tiếp thị khác nhau cho sản phẩm cá của mình.

Na Uy sẽ phân bổ 40 triệu euro để quảng bá sản phẩm cá của mình

Đây là một số tiền rất quan trọng và chưa từng có trước đây sẽ được sử dụng để quảng bá hải sản của Na Uy trên khắp thế giới.

Số tiền này sẽ được phân phối cho 25 thị trường với mục đích rõ ràng là nâng cao vị thế của thủy sản Na Uy, tăng giá trị và củng cố khả năng cạnh tranh cũng như vị thế của nó trên thị trường thế giới thực, bao gồm một số khu vực địa lý mới có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như Ả Rập Saudi, Israel và Việt Nam.

Sự quan tâm đặc biệt cũng sẽ được dành cho Hoa Kỳ, nơi 44 triệu NOK (4,19 triệu euro) sẽ được sử dụng chủ yếu để quảng bá cá hồi. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán