THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Na Uy tăng hạn ngạch cua tuyết cho năm 2023


(vasep.com.vn) Chính phủ Na Uy đã đặt tổng hạn ngạch là 7.790 tấn cua tuyết cho năm 2023, tăng 1.065 tấn so với năm 2022.

Na Uy là nhà sản xuất cua tuyết lớn thứ 3 thế giới (sau Canada và Nga). Việc tăng hạn ngạch sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất cua Na Uy, những người đã được hưởng mức tăng giá (chủ yếu là cua hoàng đế) nhờ nhu cầu mạnh mẽ. Khoảng 673 tấn đã được khấu trừ khỏi tổng hạn ngạch cho năm 2023 sau khi áp dụng hạn ngạch linh hoạt trong sản lượng khai thác năm nay. Thêm 62 tấn đã được dành cho mục đích nghiên cứu.

Chú thích ảnh

Viện Nghiên cứu biển Na Uy (NIMR) khuyến nghị kéo dài thời gian bảo vệ cua tuyết thêm hai tháng, thay đổi thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 31/10 thành giai đoạn từ ngày 1/ 7 đến ngày 31/12. Mục đích là để bảo vệ cua tuyết trong giai đoạn thay vỏ và hình thành mức độ thịt làm đầy, tối ưu hóa giá trị của sản phẩm đánh bắt.

Vào tháng 10, dữ liệu công bố cho thấy giá đấu giá cua huỳnh đế Na Uy đã tăng hơn gấp đôi từ đầu năm 2021 đến năm 2022. Trong khi đó, giá cua tuyết ở Mỹ đã đột ngột giảm sau khi tăng trở lại.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán